2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Specyfika zaburzeń osobowości oraz przestępczość kobiet na Litwie

KONSTANTINAS DASKEVIČIUS1, JELENA MARCINKEVIČIENE1
1. Litewskiej Państwowej Służby Psychiatrii i NarkologiiSądowejprzy Ministerstwie Ochrony Zdrowia w WilnieLitewskiej Państwowej Służby Psychiatrii i NarkologiiSądowejprzy Ministerstwie Ochrony Zdrowia w Wilnie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2(10), 275-277
Słowa kluczowe: zabójstwo, kobiety, zaburzenia osobowości, poczytalność

Streszczenie

Zaburzenia osobowości rozpoznanow 41 przypadkach (39%) kobiet, które przebywałyna obserwacji sądowo-psychiatrycznej zleconejprzez sąd. W zestawieniu z populacją wszystkichpacjentów psychiatrii sądowej 73% badanych miałozarzut o czyny agresywne, przeważnie morderstwapopełnione na członkach rodziny. Żaden badany niemiał zniesionej poczytalności, chociaż niektórzyprzejawiali zaburzenia reaktywne i zostali poddanibadaniu po polepszeniu stanu zdrowia. Najbardziejpowszechnym zaburzeniem osobowości była niestabilnośćemocjonalna, a najbardziej typowymi motywamizazdrość i zemsta. Ze względu na zagrożeniespołeczne, istnieje potrzeba prowadzenia dalszychbadań nad zaburzeniami osobowości u kobiet.

Adres do korespondencji:
Dr Konstantinas Dakeviius, National Ser vice oj Forensic Psychiatry and Narcology in Lithuania, Kijelaviciaus 121, 2048 Vilnius