2000 suplement 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 2

Na okładce

Wpływ stresu na mechanizmy obronne osobowości przed i po przestępstwie agresywnym

JANUSZ HEITZMAN1
1. Zakładu Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 2 (10), 243-251
Słowa kluczowe: mechanizmy obronne osobowości, stres, PTSD, psychiatria sądowa

Streszczenie

Mechanizmy obronne osobowości w sposób nieświadomy pomagają radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Zazwyczaj konflikty towarzyszą ostrej i przewlekłej reakcji na stres, jaka często poprzedza dokonanie agresywnego przestępstwa. W pracy omówiono główne kierunki badań nad mechanizmami obronnymi. Na przykładzie 35 sprawców poważnych przestępstw agresywnych, w których genezie główną rolę odegrał stan stresu, zauważono, że najbardziej upośledzonymi mechanizmami obronnymi osobowości przed czynem były: racjonalizacja, tłumienie i wyparcie. Sytuacja narażenia na „stresujące" obciążenie pogłębia stan konfliktu, który nie może być złagodzony procesami nieświadomej regulacji i skutkuje agresywnym przestępstwem.

Adres do korespondencji:
Dr Janusz Heitzman, Zakład Patologii Społecznej Katedry Psychiatrii CM UJ,
ul. Kopernika 21, 31-501 Kraków