2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Ciąża rzekoma: opis przypadku

ANNA BOCIANOWSKA1, ANNA KOSSAKOWSKA1
1. Oddziału XI Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZakładuOpieki Zdrowotnej w Choroszczy
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 77-78
Słowa kluczowe: ciąża rzekoma, zaburzenia depresyjne, otępienie naczyniowe

Streszczenie

Przedstawiono przypadek ciążyrzekomej u pacjentki w okresie zaostrzenia nawracającychzaburzeń depresyjnych, w trakcie epizodudepresyjnego umiarkowanego, przy współistnieniucech zaczynającego się otępienia naczyniowego.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Bocianowska, Oddział XI Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Pl. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz