2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Czarno-biała: opis przypadku pacjentki z rozpoznaniem osobowości borderline

MAŁGORZATA KOSTECKA1, MARIA ŻARDECKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 97-101
Słowa kluczowe: osobowość typu borderline, opis przypadku

Streszczenie

Opisani przypadek kobietyz zaburzeniami osobowości typu borderline. Zwracająuwagę na psychologiczne mechanizmy wyzwalaniakrańcowo odmiennych wzorców zachowania,zagadnienia różnicowania tego typu zaburzeń orazpróby leczenia. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Kostecka, I Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa