2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Terapia

Hiperprolaktynemia u bliźniaczek w toku leczenia schizofrenii: opis przypadku

WITOLD DUŃSKI1
1. z IV Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 139-142
Słowa kluczowe: hiperprolaktynemia, schizofrenia, risperydon, bliźnięta, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przebieg schizofreniiu 27-letnich bliźniaczek jednojajowych zezbliżoną symptomatologią oraz podobną reakcjąna stosowane leczenie. Przy dawce risperydonu2-3 mg/dobę obserwowano dyskinezy. Dawka4 mg nie spowodowała zmiany ambiwalentnej postawywobec leczenia. Stwierdzono wzrost poziomuprolaktyny powyżej 2500 mIU/L. U obydwu pacjentekwystąpiły mlekotoki brak miesiączki,co spowodowało odstawienie leku. Omówiono postępowanielecznicze i rehabilitacyjne w latach1994-1999. Wskazano na celowość rutynowegooznaczania poziomu prolaktyny przed i podczas leczeniarisperydonem.

Adres do korespondencji:
Dr Witold Duński: IV Klinika Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Szpital Bródnowski,
ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa