2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Implikacje psychiatryczne w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc: opis przypadku

Irena Krupka-Matuszczyk1, MACIEJ MATUSZCZYK1
1. I Kliniki Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 25-27
Słowa kluczowe: zaburzenia oddychania podczas snu, zaburzenia psychiczne, opis

Streszczenie

Praca przedstawia postępowaniediagnostyczne i terapeutyczne u pacjenta,u którego psychiatra rozpoznał przewlekłą obturacyjnąchorobę płuc. Diagnoza została potwierdzonabadaniami pulmonologicznym. Przedstawianypacjent należy do pierwszych w kraju, u którychzastosowano aparat CPAP.

Adres do korespondencji:
Doc. Irena Krupka-Matuszczyk, I Klinika Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Ziołowa 45/47,40-635 Katowice-Ochojec