2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Między etyką zawodową a normą prawną: studium przypadku trzech psychoz w jednej rodzinie

MARIUSZ FURGAŁ1, JACEK DATKA2
1. Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2. Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 63-66
Słowa kluczowe: psychozy, hospitalizacja, problemy prawne, problemy etyczne

Streszczenie

Autorzy opisują stan psychopatologicznymatki i dwóch córek, cierpiących nazaburzenia o charakterze psychotycznym. Stanzdrowia badanych dawał podstawy do przymusowejhospitalizacji w trybie wnioskowym. Opisanopostępowanie z chorymi w kontekście ustawyo ochronie zdrowia psychicznego, wskazując nawynikające z niego dylematy i zagrożenia.

Adres do korespondencji:
Dr Mariusz Furgał, Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, tel. (0-12) 6188803Jax (0-12) 4215695,
e-mail: mzfurgal@cyf-kr.edu.pl