2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Nadużywanie insuliny w celach odurzających

Robert Pudlo1, Małgorzata Pudlo2, JERZY A. MATYSIAKIEWICZ1
1. Oddziału Klinicznego Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
2. Domu Pomocy Społecznej w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 47-50
Słowa kluczowe: nadużywanie insuliny, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy opisują pacjenta, którywstrzykiwał sobie samodzielnie nadmierne dawkiinsuliny lub spożywał znaczne ilości cukru w celuuzyskania zwiększenia dawki leku. Nie udało sięustalić innej przyczyny nadużywania poza chęciąprzeżycia przyjemności.

Adres do korespondencji:
Dr Robert Pudlo, Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Pyskowicka 49,42-600 Tarnowskie Góry