2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Terapia

Nagłe wyleczenie przewlekłych zaburzeń depresyjno-lękowych po jatrogennym epizodzie drgawkowym: opis przypadku

Krzysztof Kotrys1
1. Szpitala Centrum Psychiatrii Samodzielnego PublicznegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 133-137
Słowa kluczowe: zaburzenia depresyjno-lękowe, jatrogenny epizod polekowy, klomipramina, opisprzypadku

Streszczenie

Opisano przypadek 28-letniejpacjentki z przewlekłymi zaburzeniami o obraziemieszanym, z elementami zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych i nawracającymi zaburzeniamidepresyjnymi o długotrwałym, uporczywym przebiegu.Autor opowiada historię niezwykle szybkieji względnie trwałej zmiany obrazu klinicznego pojatrogennym napadzie drgawkowym wywołanympodawaniem klomipraminy. Zwraca uwagę na wielokierunkowośćzmian zachowania indukującychnieoczekiwane zmiany w środowisku pacjentki.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Kotrys,
Szpital Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice