2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Oddziaływania prądami i polami elektromagnetycznymi jako treści zaburzeń psychotycznych: opis kilku przypadków

Tomasz Zyss1, JOANNA BOROŃ2
1. Pracownia Psychiatrii ŒŚrodowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2. Oddziału Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, WSSD im. św. Ludwika w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 55-61
Słowa kluczowe: psychoza, objawy wytwórcze, prądy i pola elektromagnetyczne, zmysł elektromagnetyczny

Streszczenie

Praca omawia zjawisko oddziaływaniaprądami oraz polami elektromagnetycznymi,o jakim donoszą niektórzy pacjenci psychotyczni.Omówiono kilka przypadków kazuistycznych.Fenomen psychopatologiczny przedstawionow kontekście zmysłu elektromagnetycznego.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Zyss, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
ul. Kopernika 21,31-501 Kraków