2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Terapia

Odmowa leczenia cukrzycy – zaburzenia psychiczne czy świadomy wybór? Opis przypadku

RADOSŁAW TWORUS1, JOANNA WOJEWÓDZKA1, ANNA GAJERSKA1, PIOTR ILNICKI1
1. Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala KlinicznegoWojskowej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 143-149
Słowa kluczowe: cukrzyca, odmowa leczenia, zaburzenia psychiczne, opis przypadku

Streszczenie

Autorzy analizują przyczynyodmowy właściwego leczenia cukrzycy przez pacjentkę,mimo pogarszającego się na przestrzenimiesięcy stanu somatycznego i zagrożenia życia.Rozważają lekarskie i prawne możliwości postępowaniaw takim przypadku. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Radosław Tworus,
Poradnia Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej,
ul. Szaserów 128, 00-909 Warszawa