2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Odwracalne zespoły euforyczne po próbie samobójczej w przebiegu depresji: opis trzech przypadków

Janusz Perzyński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 71-75
Słowa kluczowe: próba samobójcza w depresji / odwracalna euforia / opis trzech przypadków

Streszczenie

Przedstawiono trzy przypadki,różnych etiologicznie, zaburzeń depresyjnychz próbą samobójczą. Po ustąpieniu śpiączki rozwinęłysię zespoły euforyczne maskujące, na okreskilku tygodni, symptomatologię depresyjną.

Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Perzyński, Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin