2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Pamięć odzyskana: opis przypadku

IWONA GROBEL1, MAŁGORZATA KOSTECKA1
1. I Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 93-95
Słowa kluczowe: amnezja dysocjacyjna, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono opisany wcześniejprzypadek pacjentki z amnezją dysocjacyjną.Uzupełniono materiał wyjaśniający powody powstaniapatologii i zweryfikowano postawione poprzedniohipotezy.

Adres do korespondencji:
Dr Iwona Grobel, I Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa