2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Terapia

Powrót do wykonywania zawodu po traumie: opis przypadku

ZDZISŁAW KOBOS1, OLGIERD ORTYŃSKI1
1. Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 129-132
Słowa kluczowe: trauma psychospołeczna, pilot, opis przypadku

Streszczenie

Opisano przypadek pilota, któryna skutek przeżytej traumy psychospołecznejutracił możliwość wykonywania zawodu. Po okresietrzyletnich oddziaływań psychoterapeutycznych powróciłdo wykonywania zawodu.

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Kobos, Główna Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska
przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, ul. Krasińskiego 54,01-755 Warszawa