2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Terapia

Problemy psychoterapii pacjentów z przewlekłą chorobą zagrażającą życiu leczonych w Klinice Nerwic: opis dwóch przypadków

KATARZYNA SKULIMOWSKA1, MAŁGORZATA SIWAK-KOBAYASHI1, ELŻBIETA GALIŃSKA1
1. II Kliniki Psychiatrycznej AM w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 121-128
Słowa kluczowe: sklerodermia układowa, marskość wątroby, fobia społeczna, mechanizm zaprzeczania

Streszczenie

Przedstawiono dwóch pacjentówz zagrażającą życiu chorobą somatyczną (sklerodermiąukładową oraz marskością wątroby z żylakamiprzełyku) oraz z problematyką nerwicową. Przedstawionoproblemy związane z leczeniem tych pacjentów,ze szczególnym uwzględnieniem celów terapiii trudności w przebiegu leczenia psychoterapią.

Adres do korespondencji:
Dr Katarzyna Skulimowska, Klinika Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa