2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Rozwój zespołu otępiennego w przebiegu pląsawicy Huntingtona: opis przypadku

IZABELA NIEDŹWIEDZKA1, DOROTA HOFFMAN-ZACHARSKA2, ALEKSANDRA KÜHN-DYMECKA1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Zakład Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 9-13
Słowa kluczowe: otępienie, pląsawica Huntingtona, opis przypadku

Streszczenie

Autorki przedstawiają trudnościdiagnostyczne związane z rozpoznawaniemwczesnych stadiów choroby Huntingtona. Wskazująna znaczenie rzetelnego wywiadu oraz rozstrzygającąrolę badań genetycznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Lek. Izabela Niedźwiedzka,
I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa