2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Samobójstwo funkcjonariusza policji: opis przypadku

KRZYSZTOF KUKUŁA1, Józef Kocur2, JÓZEF BUKOWSKI2
1. Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim
2. Instytutu Nauk Wojskowo-Medycznych Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9, suplement 3 (11) 77-78
Słowa kluczowe: samobójstwa, policja, opis przypadków

Streszczenie

Autorzy opisują przypadek samobójstwa funkcjonariusza policji zwracając uwagę na specyfikę czynników prowadzących do takich zachowań oraz na możliwości zapobiegania im. (red.)

Adres do korespondencji:
Krzysztof Kukuła, Komenda Powiatowa Policji, Ostrów Wielkopolski