2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Terapia

Skuteczność pozafarmakologicznych oddziaływań w leczeniu schizofrenii: opis przypadku

Agnieszka Gmitrowicz1
1. Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 109-113
Słowa kluczowe: schizofrenia, arteterapia, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek schizofreniiu osoby młodocianej, która przerwała farmakoterapięm.in. z powodu złej wyjściowo tolerancjileków. Psychoedukacja przyczyniła się do zmianypostawy matki wobec choroby córki, co umożliwiłopodjęcie u pacjentki terapii przez sztukę (arteterapii).Uzyskano znaczącą poprawę w zakresiejej kontaktu z lekarzem, wglądu w chorobę, funkcjonowaniaspołecznego.

Adres do korespondencji:
Dr Agnieszka Gmitrowicz, II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź