2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Uzależnienie od tzw. energy drinks: opis przypadku

JERZY A. MATYSIAKIEWICZ1, KRYSTYNA DOBROWOLSKA1, Robert Pudlo1, Piotr W. Gorczyca1
1. Oddziału Klinicznego Psychiatrii w Tarnowskich GórachWydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 43-46
Słowa kluczowe: energy drinks, uzależnienie, opis przypadku

Streszczenie

Przedstawiono przypadek uzależnieniaod napoju o nazwie Red Bull zawierającegoguaranę. Po krótkim okresie jego używaniawystąpiło pełne uzależnienie z objawami abstynencyjnymi.U pacjenta po wypiciu tego napojui alkoholu wystąpiła ostra psychoza z omamamiwzrokowymi.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy A. Matysiakiewicz,
Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Pyskowicka 49,42-600 Tarnowskie Góry