2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Wgląd jako zagadnienie kliniczne ze szczególnym uwzględnieniem zespołów depresyjnych: opis dwóch przypadków

Krzysztof Czuma1, ANNA GĄSIOREK-PAKOSZ1, BEATA WILCZEK1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Centrum Psychiatrii w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 67-70
Słowa kluczowe: depresja, wgląd, opis dwu przypadków

Streszczenie

Autorzy dokonują krótkiegoprzeglądu piśmiennictwa dotyczącego problematykiwglądu w różnych zespołach psychopatologicznych,a także oceny znaczenia wglądu w procesie terapiichorych. Więcej miejsca poświęcają problematycewglądu w zespole depresyjnym wskazując na różnorodnośćopinii na ten temat oraz na znaczenie,jakiewgląd może mieć na przebieg chorowania, zwłaszczaw pierwszym epizodzie depresji. Powyższe ilustrują omówieniem dwóch przypadków.

Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Czuma, II Oddział Psychiatryczny Szpitala Centrum Psychiatrii,
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice