2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Zaburzenia psychiczne u chorych z torbielą przegrody przezroczystej: opis dwu przypadków

Piotr W. Gorczyca1, JERZY A. MATYSIAKIEWICZ1
1. Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wydziału LekarskiegoŚląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 35-38
Słowa kluczowe: torbiel przegrody przezroczystej, zaburzenia psychiczne, opis dwu przypadków

Streszczenie

W pracy przedstawiono występowaniezaburzeń psychicznych u dwóch pacjentek,u których stwierdzono obecność torbieli przegrodyprzezroczystej. U pierwszej pacjentki rozpoznanozespół paranoidalny, lekkie upośledzenieumysłowe, padaczkę, natomiast u drugiej pacjentki – zespół psychoorganiczny oraz stany depresyjnei padaczkę w wywiadzie.

Adres do korespondencji:
Dr Piotr W. Gorczyca, Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Pyskowicka 49,42-600 Tarnowskie Góry