2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby Wilsona: opis dwóch przypadków

EDYTA ADAMSKA-WĘGRZYN1, JANUSZ WÓJCICKI1, MAŁGORZATA LAUDAŃSKA-ŁAGODZIŃSKA1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11),
Słowa kluczowe: zaburzenia psychiczne, choroba Wilsona, opis przypadków

Streszczenie

Na podstawie dwóch przypadkówchoroby Wilsona, autorki wskazują na trudnościdiagnostyczne związane z rozpoznaniem chorobyoraz z właściwym stosowaniem i różnicowaniem efektówstosowanych leków neuroleptycznych. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Edyta Adamska-Węgrzyn,
I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa