2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Zaburzenia psychiczne w przebiegu nadczynności tarczycy: opis przypadku

ZOFIA BRONOWSKA1, ANNA KUCHARSKA2
1. Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologiiw Warszawie
2. Kliniki Endokrynologii Państwowego Szpitala Klinicznegoim. prof. M. Michałowicza w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 29-34
Słowa kluczowe: nadczynność tarczycy, zaburzenia psychiczne, opis przypadku

Streszczenie

Autorki przedstawiają pacjentkęhospitalizowaną w Klinice Psychiatrii Dziecii Młodzieży IPiN z powodu zaburzeń psychicznych.Opisują trudności diagnostyczne i procesustalania ostatecznego rozpoznania. Przyczynązmian w funkcjonowaniu psychicznym okazały sięzaburzenia hormonalne –nadczynność tarczycy.

Adres do korespondencji:
Dr Zofia Bronowska, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa