2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Zespół obsesyjno-kompulsyjny o obrazie należącym do tzw. spektrum zaburzeń OCD: opis przypadku

MACIEJ ŻERDZIŃSKI1
1. II Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Centrum PsychiatriiSamodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 3 (11), 87-92
Słowa kluczowe: zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, spektrum OCD, diagnostyka, opis przypadku

Streszczenie

Opis kazuistycznego przypadkureprezentującego objawy obsesyjno-kompulsyjneo szczególnym obrazie psychopatologicznym łączącymw sobie objawy chorób z tzw. spektrum zaburzeńOCD. Późne rozpoczęcie właściwego leczeniapsychiatrycznego, skrajna dziwaczność zachowaniai symbiotyczny związek z matką stanowiąo istotnych trudnościach w kontynuowaniu terapiiwielopoziomowej.

Adres do korespondencji:
Dr Maciej Żerdziński, II Oddział Psychiatryczny
Szpitala Centrum Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice