2000 suplement 3

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 3

Diagnostyka

Zespół otępienny, jako pierwotny przejaw procesu nowotworowego: opis trzech przypadków

TOMASZ MISZTALSKI1
1. Oddziału Geriatryczno-Rehabilitacyjnego w Dąbrowie GórniczejSzpitala Kolejowego w Sosnowcu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, suplement 3 (11), 39-42
Słowa kluczowe: choroby nowotworowe, zespół otępienny, opis trzech przypadków

Streszczenie

Na przykładzie trzech przypadkówautor opisuje znaczenie wczesnej i wielostronnejdiagnostyki przyczyn objawów otępiennych, pozwalającejna rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. (red.)

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Misztalski, Oddział Geriatryczno-Rehabilitacyjny Szpitala Kolejowego,
ul. Dworcowa 19a, 42-520 Dąbrowa Górnicza