2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Analiza niektórych zagrożeń związanych z nieprawidłowościami opiniowania sądowo-psychiatrycznego

Józef Kocur1
1. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 59-62
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-psychiatryczne, bioetyka, kompetencje biegłego

Streszczenie

Przedstawiono najczęstsze zagrożeniazwiązane z opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym,dotyczące pozycji prawnej i roli biegłegow ustawodawstwie polskim, specyfiki dowodu z opiniibiegłego, obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej,różnych zagadnień z zakresu bioetyki.Zwrócono uwagę napotrzebę weryfikacji kwalifikacjizawodowych i etycznych kandydatów na biegłychoraz stworzenie systemu niezależnej kontrolijakości opinii sądowo-psychiatrycznych.

Adres do korespondencji:
Prof. Józef Kocur, Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej,
Pl. Hallera 1,90-647 Łódź