2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Błędy w diagnozowaniu sądowo-psychiatrycznym i psychologicznym widziane z perspektywy procesów spostrzegania społecznego

WOJCIECH POZNANIAK1
1. Instytutu Psychologii DAM w Poznaniu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 85-91
Słowa kluczowe: spostrzeganie społeczne, efekty (prawidłowości) spostrzegania społecznego, błędydiagnostyczne

Streszczenie

Streszczenie poniższego tekstumożna zawrzeć w dwóch zdaniach. Zdanie pierwsze:psycholog i psychiatra, podobnie zresztą jak każda zestron procesu sądowego, z tych samych przyczyn, cozwykły człowiek z ulicy, mogą dokonywać błędnychspostrzeżeń i ocen o innych ludziach, a także o sobiesamym. Zdanie drugie: mechanizmy pojawiania siętych błędów w ocenianiu i diagnozowaniu ludzi sątakie same u człowieka z ulicy jak i u profesjonalistyod ludzkiej psychiki czy u prawnika, a wynikają onez pewnych ogólnych prawidłowości dotyczących wzajemnegospostrzegania się ludzi i komunikowaniainterpersonalnego. Rozwinięcie i zarazem uzasadnienietych dwóch zdań zawarte jest w sześciu tezach.

Adres do korespondencji:
Prof. Wojciech Poznaniak, Instytut Psychologii UAM,
ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań