2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Dowód z opinii biegłych psychiatrów w praktyce prokuratorów okręgu szczecińskiego

BŁAŻEJ KOLASIŃSKI1
1. Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i Katedry Prawa KarnegoWydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 33-44
Słowa kluczowe: prokurator, organ procesowy, biegli, lekarze psychiatrzy, opinia sądowo-psychiatryczna

Streszczenie

Prokurator jako organ procesowypowołujący lekarzy psychiatrów w charakterzebiegłych ma nie tylko prawo, ale i obowiązekkontrolowania opracowanych przez nich opinii sądowo-psychiatrycznych. Autor przeprowadził badaniaakt spraw karnych, których celem było ustalenieczy prokurator, jako organ procesowy, przeprowadzaten dowód w sposób zgodny z przepisami kodeksupostępowania karnego oraz czy wykazał przytym minimum wiedzy psychiatrycznej i psychologicznej.Badania wykazały, że prokuratorzy zadaniom tym nie zawsze sprostali.

Adres do korespondencji:
Dr Błażej Kolasiński, Prokuratura Okręgowa,
ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin