2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Język wniosków opinii

TADEUSZ WIDŁA1
1. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 81-84
Słowa kluczowe: biegły, opinia biegłego

Streszczenie

Wnioski opinii powinny być wypowiedziamizwięzłymi. We wnioskach należy używaćsubiektywizujących wykładników leksykalnych, bo sąto zdania asercyjne. Odpowiednio także należy dobierać wykładniki wyrażające poziom stanowczości. Preferować należy język naturalny. Dopuszczalnejest używanie zwrotów pokrótce powtarzających zastrzeżeniazawarte w części sprawozdawczej opinii.

Adres do korespondencji:
Dr hab. Tadeusz Widia, Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 8/10,40-007 Katowice