2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Kryteria oceny opinii biegłego psychiatry i psychologa w postępowaniu karnym

LECH K. PAPRZYCKI1
1. Sądu Najwyższego w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 9-16
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, psychologia kliniczna, opiniowanie psychiatryczno-psychologiczne, dowód z opinii biegłego w postępowaniu karnym

Streszczenie

Opracowanie poświęcone jestwskazaniu tych instrumentów procesowych, w postępowaniukarnym, w które Kodeks postępowania karnegoz 1997 r. wyposaża organ procesowy (sąd,prokuratora, czy inny organ prowadzący postępowanieprzygotowawcze) w tym celu, by dla potrzebtego postępowania uzyskać dowód pełnowartościowyi by mógł on zostać kompetentnie wykorzystany,a dokonane ustalenia nie były ustaleniami biegłego,lecz wyłącznie organu procesowego, korzystającego,dla dokonania ustaleń w tej części, z wiadomościspecjalnych, którymi dysponuje tylko biegły.

Adres do korespondencji:
Dr Lech K. Paprzycki, Sędzia Sądu Najwyższego,
Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa 41