2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Modus operandijako źródło informacji o stanie psychicznym sprawcy

JAN JAROSZ1
1. Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 115-120
Słowa kluczowe: modus operandi, rekonstrukcja zdarzenia, osobowość sprawcy, przestępca wielokrotnyi pojedynczy

Streszczenie

Przedstawiając kilka wybranychspraw opracowanych w Instytucie zwróconouwagę przede wszystkim na te fragmenty w przebiegubadanych zdarzeń, które mogą świadczyćo osobowości (stanie psychicznym) sprawców.

Adres do korespondencji:
Mgr Jan Jarosz, Instytut Ekspertyz Sądowych,
ul. Westerplatte 9,31-033 Kraków