2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Niektóre pozamerytoryczne przyczyny nieprawidłowości opiniowania sądowo-psychiatrycznego

Danuta Hajdukiewicz1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 63-68
Słowa kluczowe: opiniowanie sądowo-psychiatryczne /powoływanie biegłych psychiatrów i zlecaneim zadania

Streszczenie

Autorka wskazuje na inneprzyczyny nieprawidłowości opiniowania sądowo-psychiatrycznego niż zasób wiedzy i doświadczeniabiegłych. Wynikają one bądź z błędnego postępowaniaorganu procesowego, bądź biegłych. Chodzio: powoływanie na biegłych lekarzy prowadzącychleczenie osoby badanej, mało krytyczne przyjmowaniesłabo uzasadnionych ocen zawartych w opinii,nie postrzeganie przez biegłych reguł dostępnościbadaniom osoby badanej, a w przypadku SądówRodzinnych błędne kierowanie na obserwację bezwniosku biegłych i zlecanie oceny poczytalnościnieletnich sprawców odpowiadających na podstawieustawy o postępowaniu z nieletnimi. Powoduje tokonieczność powoływania nowych zespołów biegłychi prowadzi do przewlekania sprawy, na czym najwięcejtraci podejrzany.

Adres do korespondencji:
Dr Danuta Hajdukiewicz, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków