2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Powstawanie błędów w opiniach sądowo-psychiatrycznych i ich wykrywanie

JERZY POBOCHA1
1. Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 49-57
Słowa kluczowe: opinie sądowo-psychiatryczne, etiologia błędów

Streszczenie

Autor pracy, na podstawieswojej trzydziestoletniej praktyki i danych z piśmiennictwa,przedstawia usystematyzowaną analizęprzyczyn powstawania błędnych opinii sądowo-psychiatrycznych.Przyczyny błędów dzieli na: (l) niezamierzone: na skutek słabości metodologicznychpsychiatrii sądowej, brakuje jednolitych zasad opiniowania,ustalenia niewłaściwej diagnozy, nieznajomościprawa, rozbieżności języka i aparatu pojęciowegoprawa i psychiatrii, niekompletności materiałudowodowego i dokumentacji medycznej, niewłaściwychocen: motywacji czynu i modus operandisprawcy, małe kompetencje biegłego, (2) celowe:pod wpływem emocji, na skutek renomistycznejpostawy biegłego, przyjmowania nieobiektywnychpostaw adwokackich i paternalistycznych, pod wpływemoddziaływań opiniowanego ijego rodziny, korupcjieksperta. Przedstawia zasady i metody postępowania,które mają ułatwić wymiarowi sprawiedliwościkontrolę opinii sądowo-psychiatrycznych.Wskazano również na potrzebę wprowadzenia obowiązkowegoszkolenia dla biegłych, ich atestacji,a docelowo specjalizacji z psychiatrii sądowej orazustalenia zasad działania i atestacji oddziałów, któreprowadzą obserwacje sądowo-psychiatryczne.

Adres do korespondencji:
Dr Jerzy Pobocha, Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiej Akademii Medycznej,
ul. Broniewskiego 26, 71-460 Szczecin