2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Ustalenia kryminalistyczne jako przesłanka opiniowania sądowo-psychiatrycznego

MAREK LEGIEŃ1
1. Katedry Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 109-114
Słowa kluczowe: psychiatria sądowa, kryminalistyka, opiniowanie kryminalistyczno-psychiatryczne

Streszczenie

Praca przedstawia: problematykęmetodologiczną opiniowania kryminalistyczno-psychiatrycznego, wartość dowodową takiej opiniii przykład opinii kryminalistyczno-psychiatrycznej.

Adres do korespondencji:
Dr Marek Legień, Katedra Medycyny Sądowej Śląskiej Akademii Medycznej,
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice