2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Wspieranie kształcenia biegłych w społeczeństwie otwartym jako alternatywa kontroli zawodowej

ZDZISŁAW MAJCHRZYK1
1. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 137-144
Słowa kluczowe: biegli, kształcenie, kontrola zawodowa

Streszczenie

Autor przedstawia potrzebykształcenia biegłych psychiatrów i psychologóww perspektywie oczekiwań i zmian jakie będą zachodziłyprzy wstąpieniu Polski do ZjednoczonejEuropy. Postulat kształcenia opartego o wypracowanewzory uniwersyteckie i wymagania stawianeprzez gospodarkę rynkową jest jego zdaniem alternatywązmuszającą do doskonalenia zawodowegoi może zastąpić zwykle nieskuteczną kontrolęzawodową

Adres do korespondencji:
Dr Zdzisław Majchrzyk, Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków