2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Wybrane metodologiczne problemy psychologicznej predykcji zachowań przestępczych

ANNA WOLSKA1, ZDZISŁAW MAJCHRZYK2
1. Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
2. Kliniki Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Pruszkowie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 93-108
Słowa kluczowe: psychologia, kryminologia, metodologia

Streszczenie

W opracowaniu tym przedstawionowybrane metodologiczne problemy psychologicznejpredykcji zachowań przestępczych na tlezasad prognozowania kryminologicznego. Intencjąbyło zbliżenie psychologicznego prognozowania dlapotrzeb kryminologii. Wskazano zalety i ograniczeniaprocedury prognostycznej, stosowanych metod,zasad korzystania i tworzenia teorii oraz wynikającychz tego konsekwencji dla trafności i ograniczeńprognozowania.

Adres do korespondencji:
Dr Anna Wolska, Katedry Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego,
ul. Wawrzyniaka 8, 70-392 Szczecin