2000 suplement 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, suplement 4

Na okładce

Zadania i rola prokuratora w opiniowaniu sądowo-psychiatrycznym

JÓZEF GURGUL1
1. Prokurator w stanie spoczynku
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, suplement 4 (12), 25-32
Słowa kluczowe: prokurator, partnerstwo, procesowe kierowanie opiniowaniem

Streszczenie

W pracy omówiono uprawnienia,obowiązki i możliwości prokuratora w zakresieprocesowego kierowania opiniowaniem sądowo-psychiatrycznym w postępowaniu karnym,szczególnie zaś w jego fazie przygotowawczej.Podkreślono też wagę partnerstwa prokuratorai biegłego oraz znaczenie merytorycznej oceny opiniiprzez organ procesowy.

Adres do korespondencji:
Dr Józef Gurgul (adres redakcji)