2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Varia

Leczenie elektrowstrząsowe w wieku podeszłym – opis przypadku

Stefan Krzymiński1, EWA KRAJCER-GRETSCHEL1, RENATA BŁASZCZY'K1, Mirosława Kordacka1
1. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 95-101
Słowa kluczowe: leczenie elektrowstrząs owe, wiek podeszły

Streszczenie

Artykuł przedstawia przypadek kobiety w wieku podeszłym z objawami schizofrenii paranoidalnej, bezskutecznie leczonej lekami neuroleptycznymi i z korzystną reakcją na leczenie elektrowstrząsowe.

Adres do korespondencji:
Dr Stefan Krzymiński, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,
66-212 Cibórz, woj. lubuskie