2000 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 1

Stwardnienie Rozsiane

Wyniki stosowania interferonu u chorych z podostrym stwardniającym zapaleniem mózgu (SSPE)

Wanda Sobczyk1, Jerzy Kulczycki1, EWA PIŁKOWSKA1, BOŻENA IWIŃSKA-BUKSOWICZ1, TERESA JAKUBOWSKA1, Krystyna Niedzielska1
1. I Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii u Neurologii, 2000, 9, 45-53
Słowa kluczowe: podostre stwardniające zapalenie mózgu, leczenie, interferony

Streszczenie

W pracy omówiono próby leczenia interferonami chorych z podostrym stwardniającym zapaleniem mózgu. Autorzy stosowali ten sposób leczenia w okresie około dwudziestu lat w trzech wariantach: (1) u siedmiu chorych podawano do przestrzeni płynowych dolędźwiowo naturalny interferon beta (Fiblaferon firmy Rentschler), (2) u siedmiu – przez zaimplantowany nadtwardówkowo zbiorniczek Rickhama podawano do układu komorowego naturalny interferon alfa (produkowany w Instytucie Higieny w Helsinkach), (3) u pięciu – również dokomorowo przez zbiorniczek Rickhama i interferon rekombinowany alfa 2b. Najlepsze wyniki kliniczne obserwowano w grupie drugiej. Nie stwierdzono wpływu leczenia interferonami na zaburzenia immunologiczne. Pewnej modyfikacji uległy zaburzenia czynności bioelektrycznej mózgu.

Adres do korespondencji:
Wanda Sobczyk, I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa