2000 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Zaburzenia psychiczne u chorych z zespołem Fahra – przegląd piśmiennictwa i opis dwóch przypadków

Jolanta Rabe-Jabłońska1, IWONA DOBROWOLSKA2, JÓZEF ROJEK2, Ewa Kwiecińska1, Iwona Kłoszewska2
1. Akademii Medycznej w Łodzi
2. I Kliniki Psychiatrycznej Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 199-205
Słowa kluczowe: zespół Fahra, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przeglądaktualnej wiedzy na temat przyczyn zespołuFahra, opis obrazu klinicznego zaburzeń neurologicznych,psychicznych, obrazu radiologicznegoi odchyleń w badaniach dodatkowych występującychu pacjentów z tą diagnozą. Zamieszczonorównież opis stanu psychicznego, leczenia i jegoefektów u dwóch pacjentek: pierwszej z rozpoznaniemzaburzeń depresyjnych w przebiegu zespołuFahra, związanego z zaburzeniami gospodarki fosforanowo-wapniowej i drugiej, u której współistniałaschizofrenia i idiopatyczne zwapnienia zwojówpodstawy.

Adres do korespondencji:
Adres: Prof. Jolanta Rabe-Jabłońska,
II Klinika Psychiatryczna Katedry Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Czechosłowacka 8/10,92-213 Łódź,
tel. (0-42) 6723608,fax: (0-42) 6726331, e-mail: jabl@psk2.am.lodz.pl