2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Kierunki dalszych poszukiwań

Jerzy Leszek1
1. Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 509-510
Adres do korespondencji:
Doc. Jerzy Leszek
Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej,
ul. Kraszewskiego 25, 50-229 Wrocław