2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Narodziny psychiatrii. Refleksje na temat mijającego stulecia

Waldemar Szelenberger1
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medyczne
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 533-535
Adres do korespondencji:
Prof. Waldemar Szelenberger
Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa