2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Pomyśleć o Kraepelinie

Janusz Perzyński1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 521-522
Adres do korespondencji:
Prof. Janusz Perzyński
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej
ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin