2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Psychiatria u progu trzeciego tysiąclecia - niedawna przeszłość, odległa przyszłość

Krzysztof Czuma1
1. Szpital Centrum Psychiatrii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 487-489
Adres do korespondencji:
Dr Krzysztof Czuma
Szpital Centrum Psychiatrii
ul. Korczaka 27, 40-340 Katowice