2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Refleksja na temat psychiatrii dwudziestego wieku

Jacek Bomba1
1. Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 483-485
Adres do korespondencji:
Prof. Jacek Bomba
Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków