2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Refleksja na temat psychiatrii mijającego tysiąclecia

TADEUSZ NASIEROWSKI1
1. Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9, 511-512
Adres do korespondencji:
Dr Tadeusz Nasierowski
Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej,
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa