2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Refleksje nad psychiatrią XX wieku

Marek Jarema1
1. III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 501-502
Adres do korespondencji:
Prof. Marek Jarema
III Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 1/9, 02-957 Warszawa