2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Rozwój psychopatologii wyzwaniem psychiatrii u progu XXI wieku

Andrzej Kokoszka1
1. II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 503-506
Adres do korespondencji:
Prof. Andrzej Kokoszka
II Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej,
ul. Nowowiejska 27,00-665 Warszawa,
e-mail: kokoszka@psych.waw.pl