2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Rzut oka na polską psychiatrię XX wieku na tle sytuacji w innych krajach

ADAM BILIKIEWICZ1
1. II Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000,9,479-481
Adres do korespondencji:
Prof. Adam Bilikiewicz
II Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej
ul. Srebrniki l, 80-282 Gdańsk