2000 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 9, zeszyt 4

Psychiatria dwudziestego wieku

Tematy, paradygmaty, blaski i cienie

Jacek Wciórka1
1. I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2000, 9, 537-540
Adres do korespondencji:
Doc. Jacek Wciórka
I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Al. Sobieskiego 1/9,02-957 Warszawa